Avstrija predseduje Svetu EU

/
Od 1. julija do 31. decembra 2018 Avstrija predseduje Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture in AV. Središčna tema so Evropska strategija za kulturo, Evropsko leto kulturne dediščine, izzivi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v digitalni dobi ter avdiovizualne medijske storitve.

S 1. julijem 2018 je Avstrija (www.eu2018.at) od Bolgarije prevzela predsedovanje Svetu EU in s tem vodenje sestankov na vseh ravneh Sveta, tudi na področju kulture in avdiovizualnega področja. To je zadnje predsedovanje v predsedujoči trojki z Estonijo in Bolgarijo.

18-mesečni program (9934/17, z dne 2. 6. 2017) predsedujoče trojke predvsem izpostavlja prioritete na področjih kot so delovna mesta, rast in konkurenčnost; varnost; energetska in podnebna politika in predstavljanje EU kot močnega
svetovnega akterja.
Avstrijsko predsedstvo Svetu EU temelji na geslu “Evropa, ki ščiti” in se osredotoča na tri prednostna področja: varnost in migracije, ohranjanje konkurenčnosti z digitalizacijo in stabilnost v evropski soseščini s fokusom na Zahodni Balkan oz. Jugovzhodno Evropo.

Na področju kulture in AV Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport namerava:
– revidirati Evropsko strategijo za kulturo (2007);
– obravnavati izzive, s katerimi se soočajo kulturni in ustvarjalni sektorji v digitalni dobi;
– posvetiti posebno pozornost trajnosti Evropskega leta kulturne dediščine (ELKD);
– spodbujati izmenjave med državami članicami in Komisijo glede vprašanj poštene konkurence v avdiovizualnih sektorjih in na področju medijskih storitev.

V času predsedovanja bo od julija do decembra 2018 v Avstriji okoli 300 dogodkov, od sestankov in konferenc do kulturnih dogodkov. Na Dunaju npr.:
*13.–15. sept.: European Conference for Architectural Policies
*8.–9. okt.: Challenging (the) Content – Content made in Europe in the digital economy
*14.–15. nov.: 7th European Congress on the Use, Management and Conservation of Buildings of Historical Value
*6.–7. dec.: #EuropeforCulture – Closing Conference of the European Year of Cultural Heritage 2018

Več informacij:
* Program avstrijskega predsedovanja Svetu EU.
* Seznam dogodkov avstrijskega predsedstva.
* Več o predsedovanju Svetu EU tukaj.

Predsedovanje Svetu EU bosta v letu 2019 prevzeli Romunija (januar–junij) in Finska (julij–december), ki bosta skupaj s Hrvaško (januar–junij 2020) oblikovali naslednjo trojko predsedujočih držav Svetu EU.