AV konferenca “Od programa MEDIA do programa Ustvarjalna Evropa”.

/
AVDIOVIZUALNA KONFERENCA "Od programa MEDIA do programa Ustvarjalna Evropa. Izkušnje programa MEDIA v novih državah članicah EU. Prihodnji izzivi." Varšava (Poljska), 11. in 12. december 2013.

Konferenca, ki jo organizira pisarna MEDIA Desk Poljska v sodelovanju z MEDIA Deskom Slovenije, Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Češke, Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Malte, Romunije in Slovaške ter poljsko ministrstvo za kulturo in nacionalno dediščino v sodelovanju s Poljskim filmskim inštitutom, Poljsko gospodarsko zbornico avdiovizualnih producentov (KIPA), Poljskim združenjem filmskih ustvarjalcev in Nacionalnim svetom za radiodifuzijo, bo posvečena *vplivu programa MEDIA na razvoj avdiovizualnih trgov v novih državah članicah Evropske unije* in premisleku, kako uporabiti skupne izkušnje za *okrepitev sodelovanja v novem programu USTVARJALNA EVROPA*.

Omogočila bo tudi analizo razmer na avdiovizualnih trgih, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, in razmislek o prihodnji razvojni smeri. Konferenca bo vključevala strokovne razprave s predstavniki industrije in ključnimi nosilci odločanja iz Evropske komisije in novih držav članic, delovne skupine in predstavitev “manifesta” opredeljenih težav, izzivov in priporočil, posvetila pa se bo tudi novim poslovnim modelom in vrednostni verigi na avdiovizualnem področju v novih državah članicah ter študijam primerov podjetij, ki so postala mednarodna s pomočjo programa MEDIA.

Na konferenci bodo Slovenijo zastopali *Ženja Leiler–Kos* (Ministrstvo za kulturo RS), *Jožko Rutar* (Slovenski filmski center, javna agencija), *Danijel Hočevar* (Društvo Filmski producenti Slovenije) in *Sabina Briški* (MEDIA Desk Slovenija).

Spodaj je na voljo povezava za neposredno spletno spremljanje dogodka (predvideni začetek predvajanja: 11.12. ob 9:55 uri):

Več informacij
* Spletna stran MEDIA Deska Poljske (v angleščini)
* Program konference (v angleščini)
* Narativni program konference (v angleščini)