Armenija v Ustvarjalni Evropi

/
Iz Izvajalske agencije EACEA so sporočili, da bodo od 1. januarja 2018 do podpore Ustvarjalne Evrope upravičeni tudi armenski kulturni izvajalci, a le na razpisih podprograma Kultura. Pomeni, da lahko prijavitelji na razpis za projekte sodelovanja 2018 v partnerstvo vključite tudi armenske organizacije.

EU&AM_CEArmenija je v postopku podpisa sporazuma z Evropsko komisijo o sodelovanja v programu Ustvarjalna Evropa. Če bo sporazum pravočasno podpisan, bodo armenski kulturni izvajalci upravičeni do polnopravnega sodelovanja na razpisih podprograma Kultura že od 1. januarja 2018. Torej lahko prijavitelji na razpis za projekte sodelovanja 2018 v partnerstvo vključite tudi armenske organizacije.

Do sodelovanja v podprogramu MEDIA armenski kulturni izvajalci ne bodo upravičeni.

Program Ustvarjalna Evropa omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). V podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija. Gruzija, Moldavija, Ukrajina in Tunizija pa enakovredno sodelujejo le v podprogramu Kultura, podprogram MEDIA je zanje le deloma dostopen.

Aktualen seznam (gl. različico 28. 9. 2017) upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA.