Ali ste vedeli, …?

/
... zakaj se ime podprograma MEDIA piše z velikimi tiskanimi črkami?

Ime podprograma MEDIA, ki v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa skrbi za film in avdiovizualno področje, je v resnici kratica, ki izhaja iz francoske besedne zveze Mesures pour Encourager le Développement de l’Industrie Audiovisuelle (v angleškem prevodu Measures to encourage the development of the audiovisual industry), ki bi jo v slovenščini lahko pojasnili kot »ukrepi za spodbujanje razvoja avdiovizualne industrije«.