Ali ste vedeli, … da je 26. september evropski dan jezikov?

/
Evropski dan jezikov lahko praznujete tudi z Evropsko komisijo na številnih brezplačnih dogodkih. Dogajanje pred Hišo EU na Bregu in drugih lokacijah v Ljubljani bo Komisija popestrila s predstavitvami o večjezičnosti, jezikovnimi kvizi, obiski kulturnih inštitutov in razpravami o jezikovnem vključevanju priseljencev v družbo.

EU ima 28 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov.

Vir: Evropska komisija
Vir: Evropska komisija

Evropski dan jezikov je Svet Evrope (Council of Europe) prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001 (Recommendation 1539 (2001) on the European Year of Languages). Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Evropski dan jezikov opozori tudi na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov.

Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe, še meni Komisija, ki s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Preverite številne brezplačne dogodke, ki jih ob evropskem dnevu jezikov med 23. in 30. septembrom 2016 za vas pripravlja Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

Režim varstva jezikov na primer urejajo:
– Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih / European Charter for Regional or Minority Languages (1992/1998)
– Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših / Framework Convention for the Protection of National Minorities (1994/1998)
– Listina EU o temeljnih pravicah / EU Charter of Fundamental Rights (2000/2009)