Albanija in Črna gora – polnopravni članici podprograma MEDIA

/
Albanija in Črna gora sta postali polnopravni članici podprograma MEDIA, kar bo zagotovo prispevalo k še bolj tesnemu avdiovizualnemu sodelovanju v regiji!

Potem ko se je julija programu Ustvarjalna Evropa pridružilo pet novih balkanskih držav, ki so se takoj lahko potegovale za podporo znotraj razpisov podprograma Kultura, Bosna in Hercegovina pa je kot edina polnopravna članica tako Kulture kot MEDIE bila upravičena tudi do podpore za avdiovizualne projekte, sta Albanija in Črna gora oktobra uspešno izpolnili pogoje in postali polnopravni članici tudi podprograma MEDIA!

To bo zagotovo omogočilo še bolj tesno (avdiovizualno) sodelovanje v regiji, za MEDIA podprto sodelovanje s Srbijo in Makedonijo, ki sta v nekdanjem programu Kultura 2007 sodelovali od leta 2008, pa bo treba počakati, da obe državi uspešno uskladita domače predpise na področju avdiovizualnih dejavnosti z evropsko legislaturo, kar je osnovni pogoj za vstop v podprogram MEDIA.