2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji

/
O metodah in učinkih filmske vzgoje bodo 11. in 12. aprila 2018 v Kinodvoru in Slovenski kinoteki predavali mednarodni in domači strokovnjaki.
Foto: Katja Goljat in Andrej Firm.

Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Partnerji projekta, Kinodvor, Slovenska kinoteka (projekt Razumevanje filma) in Art kino mreža Slovenije (projekt Filmska osnovna šola), bodo predstavili primere dobrih praks izvajanja filmske vzgoje v tujini in se osredotočili na tiste, ki potekajo v šoli in v kinu ter vključujejo povezovanje med učitelji in filmskimi ustvarjalci. Spoznali bomo različne oblike izvajanja delavnic in vodenja pogovorov ob filmih. Del konference bo namenjen tudi razmisleku o možnih učinkih in evalvaciji programov filmske vzgoje. Konferenca je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in v tujini.

Program konference in več informacij tukaj.

Potrjeni mednarodni govorci

Alejandro Bachmann (AT), vodja raziskovalnega oddelka v dunajskem filmskem muzeju, ki bo predstavil šolski program eksperimentalnih filmov in dva različna pristopa pri vodenju pogovorov v kinu.

Jan-Willem Bult (NL), avtor in producent otroških oddaj, strokovni mentor za otroško avdiovizualno produkcijo, znan po filozofiji »otrok v središču«, ki jo je osnoval na prepričanju o avtonomiji otroka in anarhičnem pristopu k avdiovizualnim vsebinam za otroke. Predaval bo o pomenu izbire filmov za otroke in uporabi sodobnih tehnologij pri delu s filmom in otroki.

Ana Đordić in Jelena Modrić (HR), učiteljici filmske umetnosti na XIII. gimnaziji v Zagrebu in metodičnih vaj za poučevanje filma v srednji šoli na Šoli medijske kulture »dr. Ante Peterlić«, bosta predstavili analizo in interpretacijo kratkometražnega filma pri srednješolskem pouku.

Tessa van Grafhorst (NL), umetniška vodja filmskega festivala Taartrovers. Predstavila bo metode dela z najmlajšimi ter uporabo interaktivnih instalacij in delavnic za najmlajše.

Ivana Jakobović Alpeza (HR), vodja programa Sedmi kontinent. Spregovorila bo o tem, kako ustvariti filmski debatni klub na šoli in o njegovih učinkih.

Christine Kopf (DE), vodja filmske vzgoje na Nemškem filmskem inštitutu, bo predstavila primer filmsko-vzgojnega programa, ki so ga zasnovali skupaj z učitelji, in načine evalvacije šolskega programa.

Domači predavatelji

Barbara Bedenik, profesorica na II. gimnaziji Maribor, bo razpravljala o filmski vzgoji kot spodbudi kritičnega mišljenja in politični participaciji pri dijakih.

Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ Dobravlje, bo predstavila šolski projekt filmske vzgoje in pozitivne učinke, ki se kažejo pri učencih ter strokovnih delavcih.

Robi Kroflič, redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bo predstavil načela filmske vzgoje.

Kristina Rešek, mentorica delavnice pri projektu Razumevanje filma (Slovenska kinoteka), bo predstavila filmsko ustvarjanje z novimi tehnologijami – aplikacijo Instagram.