Uporabni viri

CED Slovenija posreduje povezave na domače in tuje spletne strani za kulturne in ustvarjalne sektorje. Omogočen je dostop do vladnih institucij, ki pokrivajo področje politik EU, institucij EU ter drugih mednarodnih institucij, tudi na področju kulturnih politik.
Dostopate lahko do različnih spletnih baz podatkov in virov financiranja, tudi drugih programov financiranja EU, ki nudijo podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, ali se o možnostih pridobivanja sredstev pozanimate pri nacionalnih informacijskih točkah drugih programov financiranja EU. Na področju avdiovizualnega sektorja pa so na primer dostopne povezave do distributerjev, festivalov, izobraževalnih in drugih domačih in tujih institucij.
Vabljeni tudi k brskanju po naši knjižnici publikacij in videoteki.

Avdiovizualni sektor

Domače institucije
ART kino mreža, združenje prikazovalcev umetniškega filma v Sloveniji
Sekcija »Prodorni producenti« (Emerging Producers) / Društvo slovenskih producentov
Slovenska kinoteka
Slovenski filmski arhiv / Arhiv RS
Slovenski filmski center, javna agencija RS (SFC), ki omogoča dostop do kontaktov:
– Distributerji
– Filmski festivali
– Izobraževalne inštitucije (filmske šole)
– Izvajalci filmske vzgoje
– Producenti
– Profesionalna združenja slovenskih filmskih ustvarjalcev
Slovenski prikazovalci, člani Europa Cinemas

Mednarodne institucije
EAO, European Audiovisual Observatory: informacijski center Sveta Evrope za zbiranje, obdelavo in razširjanje informacije na strateških področjih AV dejavnosti v Evropi (razvoj trga, pravo, viri)
EBU, European Broadcasting Union
EDN, European Documentary Network
EFADs, European Film Agency Directors
Europa Cinemas: evropsko združenje prikazovalcev
European association of animation film / CARTOON
European Film Academy
European Film Promotion
Evropski parlament / LUX Prize
MEDIA Salles: promocija in prikazovanje evropskih filmov 
Skladi
Cineregio: evropsko združenje regionalnih filmskih skladov
EURIMAGES: evropski sklad za koprodukcijo, distribucijo in prikazovanje evropskih kinematografskih del
Koprodukcijski skladi s podporo podprograma MEDIA:
CNC – ACM Distribution
Hubert Bals Fund + EuropeIDFA Bertha Fund Europe
Torino Film Lab World Production & Distribution Fund
World Cinema Fund Europe
RE-ACT, Regional Audiovisual Cooperation and Training: izobraževalno-razvojna pobuda za spodbujanje filmskih koprodukcij med Slovenijo, Hrvaško in italijansko Furlanijo-Julijsko krajino
Seznam več kot 80 skladov, ki podpirajo ustvarjanje dokumentarnih filmov

Spletne baze in portali
CINANDO: evropska baza podjetij, strokovnjakov iz filmske industrije in filmov
Cineuropa: največji spletni portal za promocijo evropskega filma z dnevnimi novicami, analizami in bazami podatkov
EAO, podatkovna baza European Audiovisual Observatory:
KORDA: o javnem financiranju na AV področju v Evropi
LUMIERE: o številu prodanih kino vstopnic za evropske filmske naslove
MAVISE: o evropskih televizijskih in AV vsebinah na zahtevo
IRIS Merlin: z informacijami o zakonskih vidikih evropskega AV področja
AVMS Database: o implementaciji Evropske avdiovizualne direktive na nacionalnih nivojih
FNE, Film New Europe: spletni portal, ki spremlja razvoj AV področja v Srednji in Vzhodni Evropi
MFDB, Media Film Database: baza filmov s podporo (po)programa MEDIA
OLFFI: baza finančnih virov in inštitucij za AV sektor

Domače povezave na javne institucije

Javna agencija za knjigo RS (JAK)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
Ministrstvo za kulturo RS (MK)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ)
Slovenski filmski center, javna agencija RS (SFC)
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)
Urad vlade RS za komuniciranje (UKOM)

Druge mednarodne institucije

ALF, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures
ASEF, Asia–Europe Foundation
Budapest Observatory
CISAC, International confederation of societies of authors and composers
CoE, Council of Europe
Compedium, Cultural Policies and trends in Europe
Culture Action Europe
ECF, European Cultural Foundation
ECIA, European Creative Industries Alliance
EENC, European Expert Network on Culture
ENCATC, European network on Cultural Management and Cultural Policy education
ERICarts, Institute, the European Institute for Comparative Cultural Research
EUNIC, European Union National Institutes for Culture
Europa Nostra
ICOMOS, International Council on Monuments and Sites
IFACCA, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies
IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions
Interarts
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WIPO, World Intellectual Property Organization
World CP, International Database of Cultural Policies

Drugi programi financiranja Evropske unije / Sveta Evrope

COSME: za konkurenčnost podjetij in MSP
EaSI: za zaposlovanje in socialne inovacije
Erasmus+: za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
EURIMAGES: za koprodukcijo, distribucijo in prikazovanje evropskih kinematografskih del
EuropeAid: za mednarodno sodelovanje in razvoj
Evropa za državljane (Europe for Citizens): za spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU
Evropski strukturni in investicijski skladi: za naložbo sredstev v gospodarstvu z ustvarjanjem delovnih mest in spodbujanjem trajnostne rasti
Obzorje 2020 (Horizon 2020): za raziskave in inovacije

Institucije Evropske unije

Evropska komisija (EK
Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (DG EAC)
Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG Connect)
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK)
Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
Izvršilna agencija za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij (EASME)
Evropski parlament (EP)
Informacijska pisarna EP v Sloveniji
Evropski svet / Svet Evropske unije
Odbor regij
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC)

Nacionalne informacijske pisarne in ministrstva

CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: za Erasmus+ (izobraževanje, usposabljanje in šport) in Evropa za državljane
CNVOS, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij: za Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP
Europe Direct: mreža informacijskih točk po Sloveniji
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS: za Obzorje 2020
MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih: za Erasmus+ (mladi)
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK): za Evropske strukturne in investicijske sklade

Spletne baze podatkov projektov, organizacij, dogodkov, priložnosti

Creative Partners: spletna platforma za iskanje partnerskih organizacij v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, tudi za sodelovanje pri projektih s podporo Ustvarjalne Evrope, Erasmus+, Obzorje 2020, Evropa za državljane ali Interreg.
culture 360.org
: zagotavlja informacije o dogodkih, priložnostih, mreženju, politikah in sodelovanju v kulturnih, AV in ustvarjalnih sektorjih v Evropi in Aziji. Spletno mesto upravlja ASEF.
Culture Agora: dostop do informacij, avdio, video & pretočnih vsebin iz in za predstavnike/organizacije v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, tj. o prostih delovnih mestih, finančnih virih, projektih, usposabljanjih dogodkih, ipd.
Culture.si: informacije o slovenskih producentih, prizoriščih, festivalih in podpornih storitvah v kulturi. Spletno mesto upravlja Društvo Ljudmila.
Culturenet.hr: informacije o hrvaških organizacijah, projektih, ipd. v kulturi.
ECF Labs: spletni »laboratorij« za raziskovanje kultur(e) v Evropi. Omogoča številne razprave, npr. o crowdfunding v kulturi, pridobivanju finančnih virov, umetnosti in znanosti ali AV sektorju v Evropi. Spletno mesto ureja upravlja ECF.
Europeana: digitalna platforma EU za kulturno dediščino, ki vključuje obsežno zbirko predmetov iz evropskih galerij, knjižnic, arhivov in muzejev.
Kulturnik: spletni portal, kjer na enem mestu hitro in enostavno vstopate v digitalizirano bogastvo slovenskih knjižnic, arhivov, muzejev in ste na tekočem z aktualno kulturno produkcijo ter pestrim dogajanjem po Sloveniji. Kulturnik je projekt Društva Ljudmila.

Spletni iskalniki virov financiranja

IETM: FUND-FINDER, vodič po evropskih finančnih sredstvih za kulturno-umetniške projekte
On the Move: informacije o mobilnosti na področju gledališča, plesa, glasbe in drugih uprizoritvenih umetnosti
Razpisi.info: informacije o domačih in tujih razpisih na več področjih, tudi kulturi
EK: Vodnik po financiranju EU za začetnike
Welcome Europe: informacije o programih financiranja in skladih EU

Tuji kulturni centri v Sloveniji

British Council
Francoski inštitut Charles Nodier
Goethe Institut
Inštitut Cervantes Ljubljana
Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji
Konfucijev inštitut Ljubljana
Madžarski kulturni Center – Balassijev inštitut
Ruski center znanosti in kulture