Tunizija v Ustvarjalni Evropi

/
Evropska komisija je na seznam t. i. tretjih držav, ki lahko sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, dodala še Tunizijo. Ob upoštevanju razpisnih pogojev, lahko prijavitelji na razpis za evropske platforme 2017 vključite tudi tunizijske organizacije.

Program Ustvarjalna Evropa namreč omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). Tako v podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija.

V podprogramu Kultura lahko kot prijavitelji ali partnerji poleg tega enakovredno sodelujejo še Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Podprogram MEDIA je za te države (in enako bo za Tunizijo) le deloma dostopen, in sicer shema za usposabljanje, festivale, razvoj občinstva in dostop do trgov.

Tunizijske organizacije bodo lahko polnopravno sodelovale na razpisih Ustvarjalne Evrope za leto 2017 pod pogojem, da bo sporazum o sodelovanju med EU in Tunizijo podpisan še preden bodo objavljeni rezultati posameznega razpisa. Sporazum bo določal tudi pogoje sodelovanja. Podoben status imajo tudi izraelske organizacije.

Izvajalska agencija EACEA sicer spodbuja prijavitelje na razpis za evropske platforme 2017 (rok: 6. april do 2017 do 12.00), da vključijo tudi izraelske in tunizijske organizacije, vendar pri tem upoštevajte razpisne pogoje v zvezi z upravičenimi prijavitelji. Če boste torej vključili člane platforme iz Izraela in Tunizije, upoštevajte priporočilo, da so to dodatni člani in da tudi brez njih izpolnjujete kriterij glede zadostnega števila članov platforme!

Aktualen seznam (gl. različico 6. 2. 2017) upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA.