TransCultAA_zrcsazu_Odtujitve-predmetov-kd

Mednarodna konferenca »Odtujitve predmetov kulturne dediščine med 1914 in 1989/1991 − regija Alpe-Adria v primerjalni perspektivi«, ki je potekala na ZRC SAZU v Ljubljani marca 2018. V ozadju razstava »Kam so vse umetnine šle?«, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana.