Create to Connect -> Create to Impact

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2018
Podpora EU
2.000.000 EUR
Leto
2018 
Splet
http://www.createtoconnect.eu/ 

Vodja: Zavod Bunker (SI)
Partnerji: ARTSADMIN LBG (UK), Drugo more (HR), Etablissement Public du parc et de la Grande halle de la Villette – E.P.P.G.H.V (FR), Fundação Caixa Geral de Depósitos-CULTURGEST (PT), Fundatia Alt Art Pentru Arta Alternativa (RO), Institut Umeni – Divadelni Ustav (CZ), Museum of Contemporary Art – Tbilisi (GE), NTGENT (BE), Santarcangelo dei Teatri (IT), Stichting Noorderzon Groningen (NL), Stichting Theater Rotterdam (NL), Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater (NO), united artists labour (RS), Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti – Inštitut za slovensko narodopisje, Glasbenonarodopisni inštitut, Inštitut za kulturne in spominske študije (SI)

Vrednost projekta: 4.000.000 EUR
Višina podpore EU: 2.000.000 EUR (50 %)

Create to Connect je projekt, s katerim si evropske kulturne in raziskovalne organizacije prizadevajo oblikovati močne in dolgoročne povezave med umetniki, kulturniki, raziskovalci in občinstvom. Partnerske organizacije so se zavezale k večletnemu raziskovanju in iskanju novih pristopov v vzgajanju občinstva kot tudi produkcijskih modelov, ki bodo pristopili k občinstvu na inovativen način in skupaj z njimi skušale oblikovati nov javni prostor, pa naj gre za fizičnega, oblikovanega skozi dialog ali participacijo.

Aktivnosti projekta:
20 ustvarjalnih na Mladih levih: srečanje uspešnih projektov sodelovanja 2018

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja