Nadomestni ukrepi za podprogram CE – MEDIA v Švici

/
Švicarska vlada je sprejela nadomestne ukrepe za odpravo posledic nesodelovanja v podprogramu MEDIA v letu 2014.

Švica namerava ohraniti visoko kakovost svoje filmske produkcije, k čemur bodo prispevale koprodukcije z drugimi državami. Da bi spodbudila mednarodno sodelovanje, je Švica članica sklada Eurimages od leta 1989, sodelovala pa je tudi v programu MEDIA, dokler ta ni bil opuščen leta 2014.

Švicarska vlada je sprejela nadomestne ukrepe za odpravo posledic nesodelovanja, ki se uporabljajo za nazaj od dne 1. januarja 2014. Švicarski zvezni urad za kulturo (FOC) je odgovoren za uresničevanje nadomestnih ukrepov za program MEDIA s podporo švicarske pisarne MEDIA Desk.
Od leta 2015 bo Švica sodelovala v programu EU Ustvarjalna Evropa, ki vključuje tudi program MEDIA.

Nadomestni ukrepi za program MEDIA
Nadomestni ukrepi imajo enake cilje kot program MEDIA: spodbujati kulturno raznolikost in predstavljanje filmov občinstvu, omogočati kroženje filmov in podpirati povezovanje med filmskimi ustvarjalci. Merila za upravičenost temeljijo na merilih programa MEDIA. Švicarskim kandidatom je na voljo šest načinov financiranja:
* Razvoj filmskih projektov z evropskim potencialom (igrani film, dokumentarni film, animacija za kinematografe, televizijo in digitalne platforme)
* Selektivna distribucija evropskih filmov
* Samodejna distribucija evropskih filmov (odvisna od uspešnosti)
* Podpora za filmske festivale, katerih prednostna naloga je program evropskih filmov
* Podpora za filmske tržnice
* Podpora za programe nadaljnjega usposabljanja in sodelovanje v programih nadaljnjega izobraževanja v avdiovizualnem sektorju, ki jih financira MEDIA Podrobne informacije o načrtovanem financiranju in roki za prijavo so na voljo na spletni strani http://www.mediadesk.ch/

Koprodukcije s Švico
Evropski producenti lahko nadaljujejo koprodukcije s švicarskimi producenti in se v Bruslju prijavijo za financiranje razvoja svojih projektov v okviru programa MEDIA, če imajo pri predlaganih projektih večinske pravice. Če ima večinske pravice švicarski producent, se lahko prijavi za financiranje razvoja projekta v okviru švicarskih nadomestnih ukrepov za program MEDIA s takojšnjim učinkom. Dodatne informacije o švicarskih subvencijah za mednarodno distribucijo švicarskih filmov in mednarodno usposabljanje so na voljo tukaj.

Informacije o nadomestnih ukrepih za program MEDIA: Zvezni urad za kulturo (Federal Office of Culture – FOC): Laurent Steiert, odgovorna oseba za program MEDIA, laurent.steiert(at)bak.admin.ch

Svetovanje in pošiljanje vlog: MEDIA Desk Suisse: Corinna Marschall, izvršna direktorica, corinna.marschall(at)mediadesk.ch