Mreženje

Osnovno poslanstvo Motovile (CED Slovenija) je spodbujati sodelovanje za doseganje sinergije med akterji, dejavnimi na različnih kulturnih in ustvarjalnih področjih.

Omogočamo in spodbujamo nova partnerstva, npr. s posredovanjem partnerskih ponudb iz tujine prek naših komunikacijskih kanalov (in domačih prek mreže CED) in spletnih baz za iskanje partnerjev. Ne spreglejte naše baze partnerskih ponudb.

Spodbujamo pa tudi udeležbo predstavnikov AV sektorja na programih usposabljanja in mreženja s podporo podprograma MEDIA.

MEDIA Usposabljanje

MEDIA povezovanje