Slovenija v petem letu Ustvarjalne Evrope do petih milijonov evrov

/
Slovenski kulturni in ustvarjalni sektor se je tudi v letu 2018 ponovno nadpovprečno odrezal na razpisih Ustvarjalne Evrope (2014–2020). V petem letu izvajanja tega programa EU domače organizacije s področja kulture, filma idr. ustvarjalnih sektorjev presegajo že dosežene rekorde iz prejšnjih let – slovenski vodje projektov Kultura in MEDIA so namreč letos skupaj pridobili skoraj 5 milijonov evrov podpore EU!

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST: Izzivi in priložnosti financiranja EU za kulturno dediščino

/
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) sta junija 2018 v sodelovanju z Zavodom Culturemaker, Mestno občino Ljubljana in Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC) v Ljubljani organizirala serijo brezplačnih usposabljanj. Eno od teh, »o financiranju EU« je pripravil zavod Motovila (Ljubljana, 7. jun. 2018).

Odlični rezultati slovenskih kulturnih organizacij na razpisu Kultura za »Projekte sodelovanja za leto 2017«

/
Izmed več kot 500 upravičenih prijav na evropski ravni, je bilo izbranih 81 projektov, tj. 66 projektov manjšega in 15 projektov večjega obsega. Med njimi je kar 7 projektov manjšega obsega s slovenskim vodjo, kar predstavlja desetino vseh odobrenih projektov v tej kategoriji! Slovenske organizacije sodelujejo v kar 20-odstotkih vseh odobrenih projektih oziroma v vsakem petem podprtem projektu! Izkupiček v hudi konkurenci: 1,2 milijona EUR podpore za 7 vodij in 10 partnerjev iz Slovenije.

Onkraj horizontov: Armenija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Povezujemo kulturne in ustvarjalne sektorje

/
Zavod Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, med 10. in 14. aprilom v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici gosti 23 predstavnikov kulturnega sektorja iz štirih držav Vzhodnega partnerstva EU – Armenije, Gruzije, Moldavije in Ukrajine. Osrednji namen obiska je krepitev čezmejnega sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz Slovenije in gostujočih držav.

Koliko slovenske založbe prevajajo evropsko leposlovje

/
Na pol poti Ustvarjalne Evrope, od leta 2014 do 2016, je 12 slovenskih založnikov prejelo nekaj več kot 800.000 evrov evropskih sredstev za prevajanje evropskega leposlovja. Najbolj uspešne so bile Cankarjeva založba, Mladinska knjiga, Sodobnost in Beletrina. Slovenski založniki največ prevajajo iz angleščine, vendar tudi domače avtorje v tuje jezike. Na evropski ravni sta najbolj prevajana slovenska avtorja s podporo EU Gabriela Babnik (prejemnica nagrade EU za književnost) in Drago Jančar.

Dvema slovenskima filmskima koprodukcijama 55.000 EUR MEDIA podpore Ustvarjalne Evrope!

/
Izvajalska agencija EACEA je objavila rezultate razpisa podprograma MEDIA za podporo razvoju posameznih filmskih projektov (EACEA 18/2015). Na drugem, aprilskem razpisnem roku sta bili uspešni dve domači produkcijski hiši – Mono O in Tramal Films. Za razvoj drame Sonje Prosenc »Zgodovina ljubezni« in ustvarjalni dokumentarni film »Starec in štorklja« hrvaškega režiserja Tomislava Jelinčića sta skupaj pridobili 55.000 EUR – iskrene čestitke!