Nova strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU

Infographic New Strategy EU for international cultural relations
/
Kultura predstavlja sredstvo za premagovanje družbenih izzivov, doseganje socialnih in ekonomskih koristi tako znotraj kot tudi zunaj EU. Evropska komisija si prizadeva za večjo vlogo EU na svetovnem prizorišču. In kultura je lahko ključna za krepitev mednarodnih partnerstev, meni Komisija.

Slovaška predseduje Svetu EU

SK EU presidency logo
/
Od 1. julija do konca leta 2016 bo Slovaška predsedovala Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture. Središčna tema so avdiovizualne medijske storitve, delovni načrt za kulturo (2015–2018), evropsko leto kulturne dediščine in kultura v mednarodnih odnosih EU.

Kultura in trajnostni razvoj

/
Kakšna je vloga in položaj kulture v okviru novih razvojnih ciljev do leta 2030? Agenda 2030 za trajnostni razvoj je oblikovana zelo ambiciozno, saj so vanjo vključena številna področja, tudi kultura, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. Vpeta je v številna področja kot na primer izobraževanje, okolje ali gospodarska rast.

Evropska strategija za kulturo

/
Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu (European agenda for culture in a globalizing world) izraža osrednjo vlogo kulture v procesu evropskih integracij in predlaga skupno evropsko strategijo za področje kulture in za odnose s tretjimi državami.