Nova strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU

Infographic New Strategy EU for international cultural relations
/
Kultura predstavlja sredstvo za premagovanje družbenih izzivov, doseganje socialnih in ekonomskih koristi tako znotraj kot tudi zunaj EU. Evropska komisija si prizadeva za večjo vlogo EU na svetovnem prizorišču. In kultura je lahko ključna za krepitev mednarodnih partnerstev, meni Komisija.

Slovaška predseduje Svetu EU

SK EU presidency logo
/
Od 1. julija do konca leta 2016 bo Slovaška predsedovala Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture. Središčna tema so avdiovizualne medijske storitve, delovni načrt za kulturo (2015–2018), evropsko leto kulturne dediščine in kultura v mednarodnih odnosih EU.

Kultura in trajnostni razvoj

/
Kakšna je vloga in položaj kulture v okviru novih razvojnih ciljev do leta 2030? Agenda 2030 za trajnostni razvoj je oblikovana zelo ambiciozno, saj so vanjo vključena številna področja, tudi kultura, ki pa ni opredeljena kot glavni cilj trajnostnega razvoja. Vpeta je v številna področja kot na primer izobraževanje, okolje ali gospodarska rast.

Poročilo Global Trade of Cultural Goods in the Digital Age

unesco-global-trade
/
UNESCO je objavil poročilo o globalnih mednarodnih tokovih kulturnih dobrin in storitev v obdobju med letom 2004 in 2013. Ugotavlja, da kulturne in ustvarjalne sektorje globalna recesija ni bistveno prizadela. Po drugi strani je digitalni premik vplival na trgovino posameznih kulturnih dobrin in storitev.

SURKUS: za podjetja, organizacije in posameznike v KUS

/
Konec marca je bila ustanovljena Sekcija za upravljanje in razvoj v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih (SURKUS), ki želi povezati številne deležnike v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (KUS) in jim nuditi podporo pri zastopanju interesov in krepitvi položaja članov pri njihovem delovanju v Sloveniji.