Odkrivanje (ne)vidne dediščine

/
V okviru Podonavske platforme za kulturo je bila na Dunaju, 20. aprila 2017, organizirana prva delavnica »Discovering hidden heritage«. Približno 80 strokovnjakov s področja kulture, turizma in kulturne dediščine je razpravljalo o teoretičnih in praktičnih vidikih doživljanja in »odkrivanja« kulturne dediščine ter njenem dostopu.

Podonavska platforma za kulturo

/
Transnacionalno povezovanje in sodelovanje na področju kulture in turizma, ki si prizadeva odkriti in oživeti (ne)vidno kulturno dediščino v Podonavju ter jo približati javnosti prek sodobne umetniške interpretacije in novih izobraževalnih formatov. Pri platformi kot pridruženi partner sodeluje tudi zavod Motovila.