Razpis JSKD: dodatna znanja za mlade

/
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je objavil javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«. Sredstva so namenjena za subvencije delodajalcem (rok: 16. mar. 2018) in za vključitev mladih v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (rok: 2. mar. 2018).

Predlagajte moderatorja za letni forum EUSDR!

/
Ministry of Regional Development and Public Works of Republic of Bulgaria prihodnje leto skupaj z Evropsko komisijo organizira letni forum za območje Podonavja (18.–19. okt. 2018). Organizatorji iščejo moderatorja iz Slovenije za povezovanje razprav na temo kulturna dediščina in turizem. Rok prijave: 8. dec. 2017.

Vabljeni v Pécs na konferenco o razvoju občinstev

/
Konferenca »THE KEY TO RAISING ATTENTION – challenges and perspectives of audience development along the Danube.«, ki bo od 11.–13. okt. 2017 na Madžarskem je del projektni aktivnosti Podonavske platforme za kulturo, ki je financirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč.

Odkrivanje (ne)vidne dediščine

/
V okviru Podonavske platforme za kulturo je bila na Dunaju, 20. aprila 2017, organizirana prva delavnica »Discovering hidden heritage«. Približno 80 strokovnjakov s področja kulture, turizma in kulturne dediščine je razpravljalo o teoretičnih in praktičnih vidikih doživljanja in »odkrivanja« kulturne dediščine ter njenem dostopu.

Podonavska platforma za kulturo

/
Transnacionalno povezovanje in sodelovanje na področju kulture in turizma, ki si prizadeva odkriti in oživeti (ne)vidno kulturno dediščino v Podonavju ter jo približati javnosti prek sodobne umetniške interpretacije in novih izobraževalnih formatov. Pri platformi kot pridruženi partner sodeluje tudi zavod Motovila.