Razvoj skupine projektov 2017

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2017 
Oznaka
EACEA 21/2016 
Rok
četrtek, 2. februar 2017 zaprt

Namen podpore

Podpora razvoju skupine projektov je namenjena:
razvoju evropskih avdiovizualnih del, zlasti filmov in televizijskih del, kot so igrani, dokumentarni ter otroški in animirani filmi, pa tudi interaktivnih del, kot so videoigre in večpredstavnostne vsebine, s povečanimi možnostmi za čezmejno kroženje;
– dejavnosti namenjene podpori evropskih avdiovizualnih produkcijskih hiš, zlasti neodvisnih, da bi se spodbujala evropska in mednarodna koprodukcija avdiovizualnih del, vključno s televizijskimi deli.

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev so upravičena neodvisna producentska podjetja v avdiovizualnem sektorju, ki so bila ustanovljena vsaj 36 mesecev pred rokom za oddajo vloge in se lahko pohvalijo z nedavnim uspehom. Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa oz. podprogramu MEDIA. Države, ki lahko sodelujejo v programu lahko preverite tukaj, seznam t.i. tretjih držav, upravičenih do sodelovanja pri programu, nujno preverite na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Upravičeni projekti

a) Razvojne dejavnosti za naslednja avdiovizualna dela:
– celovečerne filme, animirane filme in ustvarjalne dokumentarne filme, ki trajajo najmanj 60 minut in so namenjeni predvsem predvajanju v kinematografih;
– igrane filme (enkratne ali serije), ki trajajo skupaj najmanj 90 minut, animirane filme (enkratne ali serije), ki trajajo skupaj najmanj 24 minut, in ustvarjalne dokumentarne filme (enkratne ali serije), ki trajajo skupaj najmanj 50 minut in so namenjeni predvsem televizijskemu predvajanju ali predvajanju na digitalnih platformah;
– igrane filme v skupnem trajanju ali z uporabniško izkušnjo najmanj 90 minut, animirane filme v skupnem trajanju ali z uporabniško izkušnjo najmanj 24 minut in ustvarjalne dokumentarne filme v skupnem trajanju ali z uporabniško izkušnjo najmanj 50 minut, namenjene predvsem predvajanju na digitalnih platformah.
b) Produkcija kratkega filma v dolžini največ 20 min, ki zagotavlja podporo mladim talentomP
Projekt lahko traja največ 36 mesecev od datuma predložitve vloge.

Merila za dodelitev podpore

Predlogi bodo ocenjeni na podlagi spodaj opisanega vrednotenja, pri čemer je najvišje možno število točk 100:Ustreznost in evropska dodana vrednost (20 točk)
Pristop podjetja, da na evropski in mednarodni ravni razvije skupino (sklop) od treh do petih projektov.Kakovost vsebine in dejavnosti (20 točk)
Kakovost skupine projektov, kakovost razvojne strategije, kakovost strategije financiranja in njene evropske razsežnostiRazširjanje rezultatov projekta (20 točk)
Evropska in mednarodna distribucija ter strategija trženja.Organizacija projektne skupine (10 točk)
Razdelitev nalog in odgovornosti v skupini glede na posebne cilje predlagane dejavnostiVpliv in trajnost (10 točk)
Potencial za izvedljivost skupine projektovInovativnost (20 točk)
Zmožnost podjetja, da je pri svojih dejavnostih inovativno, tj. kako predlagana skupina kaže sposobnost vlagatelja, da se prilagodi konkurenčnemu in nenehno spreminjajočemu se avdiovizualnemu okolju ter izboljša svoj položaj na trgu.Dodatne „samodejne“ točke za:
družbo vlagateljico, ustanovljeno v državi z nizko proizvodno zmogljivostjo (10 točk);
družbo vlagateljico, ustanovljeno v državi s srednjo proizvodno zmogljivostjo (5 točk).

Vrsta in obseg podpore

Skupni proračun znaša 12,5 milijona EUR. Finančni prispevek se dodeli v obliki subvencije.
Najmanjši finančni prispevek znotraj posamezne dejavnosti (razvojna dejavnost, produkcija kratkega filma)  je 70.000 EUR.
V primeru, da gre za financiranje sklopa brez kratkega filma največji finančni prispevek ne presega 200.000 EUR.
V primeru sklopa samih ustvarjalnih dokumentarcev, brez kratkega filma, dodeljena vsota ne presega več kot 150.000 EUR.Dodeljeni finančni prispevek nikakor ne sme presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov, ki jih sporoči vlagatelj.
Če je v sklop projektov dodan kratki film, potem je največji prispevek znotraj posamezne dejavnosti 210.00 EUR, v primeru sklopa ustvarjalnih dokumentarcev pa je vsota omejena na 160.000 EUR.
Najmanjša vsota, ki je lahko dodeljena sklopu projekta je 10.000 EUR in največja 60.000 EUR, pri čemer zagotovljena vsota ne presega 50 % upravičenih stroškov projekta. Če je v sklopu kratki film, potem je največji prispevek za kratki film do 10.000 €, in zagotovljena vsota ne presega 80 % upravičenih stroškov produkcije projekta.
Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:
– Smernice za prijavo 2017
– Vodič po postopku prijave
– Podrobna navodila za spletno prijavo
Seznam vseh prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na spletu Izvajalske agencije ( EACEA 21/2016).
Elektronska prijavnica je dostopna prek spleta Izvajalske agencije EACEA. Za sodelovanje na razpisu se mora posamezna organizacija registrirati na ECAS portalu in pridobiti t. i. identifikacijsko PIC kodo za vpis v prijavni obrazec: Kako pridobiti PIC kodo in spletno prijavnico.

Rok za prijavo in časovnica

Vloge je treba poslati Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) na spletnem obrazcu vloge (e-obrazcu), najpozneje do 2. februarja 2017 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času).Drugi načini oddaje vloge niso sprejemljivi.

Svetovanje

Za pojasnila v zvezi z razpisom in podprogram MEDIA je kontaktna oseba na CED Slovenija Sabina Briški.

kult30001KULTorki: Ekipa CED Slovenija vam je na voljo za poglobljeno individualno svetovanje o programu Ustvarjalna Evropa vsak torek med 10. in 14. uro v kulturno-informacijskem centru Kult3000, na Metelkovi ulici 2 v Ljubljani. Obvezen je predhodni dogovor glede termina svetovanja prek e-pošte info@ced-slovenia.eu ali telefona (01) 300 87 87.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice
Za vprašanja in/ali tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice se obrnite na Izvajalsko agencijo EACEA – HelpDesk (eacea-helpdesk@ec.europa.eu); T: +32 2 299 0705.