Projekti sodelovanja za leto 2018, ki se navezujejo na ELKD 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 35/2017 
Rok
sreda, 22. november 2017 zaprt

Razpis omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 24 mesecev skupaj izvajajo mednarodne projekte z evropsko dimenzijo na področju kulturne dediščine, ki bodo prispevali k promociji ELKD 2018. Partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.

Podprti bodo projekti, ki bodo prispevali h krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru in promovirali kulturno dediščino kot vir navdiha za sodobno ustvarjanje.

POZOR: Naslednje dejavnosti niso upravičene:
– Dejavnosti, namenjene raziskavam ali turizmu, povezane s kulturno dediščino.
– Raziskave (glede na to, da se v okviru dejavnosti ELKD že izvaja raziskava Eurobarometra o kulturni dediščini).
– Konference, razstave, delavnice itd. kot glavne dejavnosti projekta (te vrste aktivnosti so lahko povezane z glavno dejavnostjo, zlasti v luči komunikacijskih in promocijskih strategij projekta).

Aktivnosti projekta se morajo začeti med januarjem in septembrom 2018.
Skupna vrednost razpisa znaša 5 milijonov EUR.

Razpis EACEA 35/2017 je objavljen na spletu EACEA tukaj.
Kratek povzetek razpisa (Kategorija 3): EACEA (angl.).
Smernice razpisa (v celoti): EACEA (angl.).