Projekti sodelovanja 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 32/2017 
Rok
četrtek, 18. januar 2018 zaprt

Redni letni razpis Kultura za projekte sodelovanja omogoča podporo za povezovanje organizacij iz različnih držav, da do 48 mesecev skupaj izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti, in sicer v dveh kategorijah:

Kategorija 1 – projekti sodelovanja manjšega obsega: partnerstvo vključuje najmanj tri organizacije iz treh različnih držav (vodja in 2 partnerja), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 200.000 EUR in do 60 % vrednosti projekta.
Kategorija 2 – projekti sodelovanja večjega obsega: partnerstvo vključuje najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav (vodja in 5 partnerjev), ki so članice podprograma, in zaprosi za največ 2 milijona EUR in do 50 % vrednosti projekta.

Skupna vrednost razpisa znaša 40 milijonov EUR, od tega je 15,2 milijona (38 %) namenjenih podpori projektom sodelovanja manjšega obsega.
Vodja projekta lahko v okviru tega razpisa prijavi le en projekt – ali v Kategoriji 1 ali v Kategoriji 2.

Glavne spremembe (v primerjavi z razpisom za projekte sodelovanja 2017):
– Samo vodje projektov morajo izkazati, da obstajajo kot pravna oseba vsaj dve leti.
– Med upravičenimi državami po novem še Tunizija.
– Projektne aktivnosti se ne smejo pričeti pred majem 2018 (kategorija 1) oz. junijem 2018 (kategorija 2).
– Spremenjen je način izplačila podpore EU vodjem projekta:
*Kategorija 1: prvi obrok izplačila v višini 70 % vrednosti projekta in 30 % po zaključku projekta.
*Kategorija 2: prvi obrok izplačila v višini 40 % vrednosti projekta, drugi obrok 40 % in 20 % po zaključku projekta.

Razpis EACEA 32/2017 je objavljen na spletu EACEA tukaj.
Kratek povzetek razpisa (Kategorija 1 in 2): EACEA (angl.).
Smernice razpisa (v celoti): EACEA (angl.).