Filmski festivali 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA/17/2017 
Rok
četrtek, 23. november 2017 zaprt
četrtek, 26. april 2018 odprt

TV prikazovanje 2018

Program
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA 
Leto
2018 
Oznaka
EACEA 21/2017 
Rok
četrtek, 16. november 2017 zaprt
četrtek, 24. maj 2018 odprt