Armenija korak bližje Ustvarjalni Evropi

/
Armenija je 20. mar. 2018 z Evropsko komisijo podpisala sporazum o sodelovanju v programu Ustvarjalna Evropa. Sporazum bo stopil v veljavo po ratifikaciji armenskega parlamenta. Ko bo o tem obveščena Komisija, bodo armenski kulturni izvajalci upravičeni do polnopravnega sodelovanja na razpisih Ustvarjalne Evrope.

Armenski kulturni izvajalci bodo upravičeni do sodelovanja na razpisih podprograma Kultura in medsektorskega sklopa Ustvarjalne Evrope. Če bo sporazum pravočasno podpisan, bodo armenski kulturni izvajalci upravičeni do polnopravnega sodelovanja na razpisih podprograma Kultura že od 1. januarja 2018. Slednje je pomembno še posebej za prijavitelje, ki so na razpis za projekte sodelovanja 2018 v partnerstvo vključili armenske organizacije.

Do sodelovanja v podprogramu MEDIA armenski kulturni izvajalci ne bodo upravičeni.

Armenija bo tako četrta država vzhodnega partnerstva, ki bo poleg Gruzije, Moldavije in Ukrajine, lahko sodelovala v Ustvarjalni Evropi.

Program Ustvarjalna Evropa namreč omogoča sodelovanje tudi t. i. tretjim državam, ki niso članice EU (Uredba št. 1295/2013, člen 8). V podprogramu Kultura kot tudi MEDIA že polnopravno sodelujejo Islandija, Norveška, Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Srbija. Gruzija, Moldavija, Ukrajina in Tunizija pa enakovredno sodelujejo le v podprogramu Kultura, podprogram MEDIA je zanje le deloma dostopen.

Aktualen seznam upravičenih držav je dostopen na spletni strani Izvajalske agencije EACEA (gl. različico 28. 9. 2017) . Več o podpisu sporazuma v European Commission – Daily News 20/03/2018: Le commissaire Navracsics se félicite de la participation de l’Arménie au programme Europe créative.